Φόρμα μεταπωλητών
Όνομα εταιρίας  
Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας  
Διεύθυνση  
Πόλη  
ΤΚ  
Νομός
Τηλέφωνο  
Fax
email  
web site
ΑΦΜ  
ΔΟΥ
Κύρια δραστηριότητα επιχείρησης
Περιοχή που καλύπτετε
Έτη δραστηριοποίησης
Συνολικός αριθμός υπαλλήλων
Πωλητές
Τεχνικοί
Προγραμματιστές
Κατασκευάζετε λογισμικό Ναι Όχι
Υποστηρίζετε λογισμικό Ναι Όχι
Προγράμματα λογισμικού που μεταπωλείτε τώρα
Έχετε αποκλειστικότητα σε κάποιες εφαρμογές Ναι Όχι

Αν Ναι για ποιές

   
Βρήκατε την Lexicon Software από
Υπάρχει άμεσο ενδιαφέρον για κάποια εφαρμογή Ναι Όχι

Αν Ναι για ποια 

 

Πληκτρολογήστε τα σχόλιά σας
Πόσο κάνουν ένα και 9 (γράψτε αριθμό)

Θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας και για την έναρξη της συνεργασίας μας θα χρειαστεί να στείλετε ένα αντίγραφο της σφραγίδας σας